Тепловизионное обследование позволяет выявить участки здания, где есть потери тепла.

Как известно, цены на газ в Молдове остаются высокими. Тепловизионное обследование позволит выявить слабые места, где присутствуют потери тепла. Устранение таких конструкционных недостатков поможет снизить затраты на отопление.

#ro
Un studiu de termoviziune poate identifica zonele din clădire în care există pierderi de căldură.

După cum știți, prețul gazelor în Moldova rămâne ridicat. Un studiu de termoviziune va dezvălui punctele slabe în cazul în care există pierderi de căldură. Eliminarea acestor deficiențe structurale va contribui la reducerea costurilor de încălzire.

Тепловизионное обследование квартир

Затраты на отопление квартир, частных домов, коммерческих помещений составляют существенную долю в затратах на их обслуживание. Цены на отопление в Молдове остаются высокими, и пока не стоит надеяться на снижение тарифов.
#ro
Costurile de încălzire a apartamentelor, a caselor private și a spațiilor comerciale reprezintă o parte semnificativă a costurilor de întreținere a acestora. Prețurile la încălzire în Moldova rămân ridicate și nu există nicio speranță de reducere a tarifelor deocamdată.

Тепловизионное обследование домов

Тепловизионное обследование домов/коттеджей позволяет выявить проблемы с фундаментом, утеплением фасада, теплопатери кровли.
#ro
Inspecțiile cu imagini termice ale caselor/căsuțelor pot identifica problemele legate de fundații, de izolarea fațadelor și de pierderile de căldură din acoperiș.

Тепловизионное обследование электро оборудования

Инфракрасная съемка — это самый быстрый и безопасный способ обнаружить нештатную работу элементов электрооборудования. С безопасного расстояния через тепловизор можно увидеть аномальный уровень тепловыделения, который может быть признаком высокого сопротивления из-за плохого контакта, перегрузки цепи или дисбаланса тока и напряжения при многофазной подаче энергии.

Во многих случаях тепловизор незаменим, так как локальные точки нагрева могут иметь размер всего 1,5-2 мм, по температуре отличаться от окружающих предметов всего на 50 градусов Цельсия и при этом находиться в недоступном месте, например на высоте. Поэтому затруднительно обнаружить такие локальные места нагрева без использования тепловизора.

По статистике, самые частые проблемы, выявляемые с помощью тепловизоров:
- неисправные соединения;
- перегрузки цепей;
- обрыв цепи;
- несбалансированные нагрузки;
- индуктивный нагрев;
- гармоники;
- дефектное оборудование (включая новое).

#ro

Imagistica în infraroșu este cea mai rapidă și mai sigură modalitate de a detecta funcționarea anormală a componentelor electrice. De la o distanță de siguranță, un nivel anormal de emisie de căldură poate fi observat printr-o cameră de termoviziune, ceea ce poate fi un semn de rezistență ridicată din cauza unui contact slab, a unei supraîncărcări a circuitului sau a unui dezechilibru de curent și tensiune într-o sursă de alimentare multifazică.

În multe cazuri, o cameră de termoviziune este indispensabilă, deoarece petele de căldură localizate pot avea o dimensiune de 1,5 - 2 mm, o diferență de temperatură de numai 50 de grade Celsius față de obiectele din jur și pot fi totuși într-o locație inaccesibilă, cum ar fi la înălțime. Prin urmare, este dificil să se detecteze aceste puncte de încălzire localizate fără utilizarea unei camere de termoviziune.

Din punct de vedere statistic, cele mai frecvente probleme depistate cu camerele de termoviziune sunt
- conexiuni defectuoase;
- Circuite supraîncărcate;
- Circuite deschise;
- sarcini dezechilibrate;
- Încălzire inductivă;
- armonice;
- Echipamente defecte (inclusiv echipamente noi).

Тепловизионный поиск протечек и скрытых коммуникаций

Поиск протечек и скрытых коммуникаций без разрушений.
#ro
Căutați scurgeri și utilități ascunse fără a le deteriora.

Наверх