Бестраншейная прокладка коммуникаций под дорогой, строениями, зелеными насаждениями методом горизонтально направленное бурение, прокол. Без выноса грунта, без повреждений наземных конструкций, зданий, заборов, не вскрывая асфальта дороги, не нарушая ландшафтного дизайна.
- Водопровод
- Газопровод
- Канализация
- Все виды кабеля
-Сварка полиэтиленовых, стальных труб любого диаметра
- Подключение к центральным сетям водоснабжения и канализации
-Монтаж ЖБИ колец
-Услуги спецтехники: экскаватор JCB, манипулятор 8 тонн.
Подготовка, выдача исполнительных документов, для водоканала.
Гарантия на все виды работ.

#ro
Instalarea fără șanțuri a utilităților sub drumuri, clădiri, spații verzi prin forare direcțională orizontală, perforare. Fără îndepărtarea solului, fără deteriorarea structurilor de suprafață, a clădirilor, a gardurilor, fără deschiderea asfaltului rutier, fără perturbarea amenajării peisagistice.
- Conducte de apă
- Conducte de gaz
- Canalizare
- Toate tipurile de cabluri
-Sudare de polietilenă, țevi de oțel de toate diametrele
- Racordare la rețeaua centrală de alimentare cu apă și canalizare
-Montarea inelelor din beton armat
-Servicii de echipamente speciale: excavator JCB, manipulator 8 tone.
Întocmire, emitere documente de execuție pentru compania de apă.
Garantare pe toate tipurile de lucrări.

Буровые работы

Горизонтальное бурение - один из наиболее востребованных методов прокладки коммуникаций, который позволяет осуществлять работы в сложных геологических условиях, минимизируя при этом вредное воздействие на окружающую среду.

Этот метод заключается в бурении скважин в горизонтальном направлении, при котором используется специальное оборудование, способное осуществлять наведение на заданный угол наклона. Благодаря этому, возможно прокладывать трубы и кабели под землей, не нарушая поверхностный слой и не причиняя ущерба экологии.

#ro
Forajul orizontal este una dintre cele mai populare metode de instalare a utilităților, care permite efectuarea lucrărilor în condiții geologice dificile, minimizând în același timp efectele nocive asupra mediului.

Această metodă implică forarea de găuri de foraj pe orizontală, folosind echipamente speciale capabile să se orienteze la un unghi de înclinare prestabilit. Datorită acestui procedeu, este posibilă instalarea de conducte și cabluri în subteran fără a perturba stratul de suprafață și fără a provoca daune ecologic

Наверх